เกี่ยวกับเรา

เราทำงานร่ามกับการประปามานานกว่า10ปี จึงมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการหาจุดรั่ว และซ่อมท่อรั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คุณนคร  ภารกุล 

         ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

     ปี  2548 ได้ดำเนินการ  ซ่อมท่อประปาขนาดใหญ่ของการประปานครหลวง

     ปี  2552 ได้ดำเนินการ  สำรวจและซ่อมท่อประปาภายในบ้านร่วมกับการประปานครหลวงในนามของบริษัท

     ปี  2557 ได้ดำเนินการ  เปิดเว็บไซต์และรับทำเกี่ยวกับสำรวจหาท่อรั่วภายในบ้าน ซ่อมท่อแตกรั่ว แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประปาภายในบ้านและอาคารที่พักอาศัยต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน

    การบริการของเราคือรับทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับประปา ได้แก่ สำรวจหาท่อรั่วภายในบ้าน แก้ไข ซ่อมแซม น้ำรั่ว น้ำซึม เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ติดตั้งปั๊มน้ำ วางระบบประปาใหม่ ทำท่อน้ำร้อน ฯลฯ

 

Visitors: 118,641